Ευχαριστούμε την δημοσιογράφο Marianna Tanagia για την παρουσίαση της πλατφόρμας.