Ευχαριστούμε την δημοσιογράφο Βιβή Μωραίτου για την συνέντευξη και την ολη παρουσίαση.